23 липня 2015 року. Компанія «Седна-Агро» отримала сертифікат відповідності Системи Управління Якістю вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001:2008

сертифікат відповідності Системи Управління Якістю вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001:2008В період з 02  до 9 липня  2015 року в ТОВ «Седна-Агро» проводився  зовнішній аудит, мета якого -  сертифікація Системи Управління Якістю товариства на відповідність вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Аудит було проведено у всіх, без виключення, структурних підрозділах компанії.

Впровадження Системи Управління Якістю слід вважати стратегічним рішенням.      Сертифікаційному аудиту передувала копітка та наполеглива праця спеціалістів підприємства з розробки та впровадження СУЯ, розробки програм, цілей і завдань у сфері управління якістю.

За результатами зовнішнього аудиту, компанія «Седна-Агро»  отримала сертифікат відповідності Системи  Управління Якістю  №0072.  Він посвідчує, що Система Управління Якістю у сфері оптової торгівлі пестицидами та агрохімікатами, насінням сортів та гібридів, а також  надання консультацій щодо підбору та застосування пестицидів і агрохімікатів, що здійснює ТОВ «Седна-Агро» згідно з чинними в Україні нормативними документами, відповідає вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001:2008 “Системи управління якістю. Вимоги”.

В умовах зростаючої конкуренції наявність сертифіката ISO 9001 — один із чинників, що допомагає підприємству не лише продовжувати діяльність, а й стати одним із сильніших у своїй галузі. Слідування вимогам ISO 9001 вважається у світі добрим діловим смаком і, свого роду, візитною карткою якості.

Завдяки впровадженню Системи Управління Якістю, на підприємстві встановлено єдині правила роботи на кожному етапі, впорядковуються документація та документообіг. Ефективність роботи з постачальниками підвищується внаслідок її систематичного оцінювання.

Зауважимо, що цей сертифікат не звільняє компанію від подальшого розвитку і поліпшення Системи Управління Якістю, тому ми беремо на себе зобов’язання та відповідальність щодо забезпечення сталого успіху підприємства.

<< Назад

Кошик
Товарів: 0
На суму: 0
Перейти до замовлення