Гербіциди

Bayer гербіциди
Bayer
гербіциди BASF
BASF
гербіциди Самміт-Агро
Самміт-Агро
гербіциди Cheminova
Cheminova
гербіциди Dupont
Dupont
гербіцид Arysta LifeScience
Arysta LifeScience
гербіциди Syngenta
Syngenta
гербіциди Nufarm
Nufarm
гербіциди Август
Август

MAKHTESHIM AGAN

Особливості внесення гербіцидів

Практика показує, що тільки 50% ефективності дії гербіциду залежить від якості самого препарату. А ще 50% - від того, як і коли він вноситься. Таким чином, якщо ми хочемо досягти бажаного, треба не тільки правильно вибрати необхідний гербіцид, але й забезпечити умови його внесення. На ефективність гербіцидів впливають температура, опади, стадія розвитку бур'янів, типи вибраних форсунок, кількість робочого розчину, вміст органіки у ґрунті та багато інших чинників. Тому тут варто дати кілька загальних рекомендацій щодо внесення гербіцидів.  

Ґрунтові гербіциди

Вони діють на проростаючі з насіння рослини, тому можуть контролювати лише однорічні бур'яни. Винятком може бути Люмакс, який має здатність діяти проти багаторічних та однорічних дводольних бур'янів при обробці їх по сходах.

Ґрунтові гербіциди мають подовжену дію та можуть стримувати декілька хвиль бур'янів. Цим вони вигідно відрізняються від страхових препаратів, дія яких поширюється тільки на пророслі рослини. Тому використання ґрунтових гербіцидів дає змогу значно повніше розкритися біологічному потенціалу культурних рослин без шкідливого впливу із боку бур'янів.

Що слід пам'ятати при застосуванні грунтових гербіцидів? Їх ефективність меншою мірою залежить від коливання температур. Якщо погодні умови сприятливі для проростання бур'янів, то препарат буде стримувати їх розвиток. Але слід мати на увазі, що при застосуванні фунтового гербіциду в умовах холоду, посухи, коли рослини не можуть проростати, буде відбуватися розкладання діючої речовини і при настанні сприятливих умов ефективність препарату може знизитися внаслідок зменшення його кількості в ґрунті.

Ґрунтові гербіциди бажано заробити у ґрунт одразу після внесення, на глибину 3-5 см, де знаходиться основна маса проростаючого насіння бур'янів. Цей захід, по-перше, дає змогу перенести препарат у більш вологий шар ґрунту, де його дія буде більш ефективною, а по-друге, зменшить знесення гербіциду разом із пилом при вітровій ерозії. При внесенні робочий розчин проникає на глибину тільки 0,2-0,3 мм і може бути легко здутий вітром. В такому випадку проблема неефективності полягатиме не в гербіциді, а в його відсутності.

Зазвичай, ґрунтові гербіциди вносять до або після посіву, але до сходів культури. На кукурудзі та сорго такі ґрунтові гербіциди, як Примекстра Голд, Примекстра Т2 Голд та Люмакс можуть бути використані по сходах у фазу 3-5 листків.

Важливим моментом при використанні ґрунтових гербіцидів є якість підготовки ґрунту. Наявність великих грудок значно зменшить ефективну дію препарату. Тому слід ретельно розробити ґрунт до внесення базових гербіцидів.

Страхові або посходові гербіциди

Їх вносять по вегетуючих рослинах та бур'янах. Більшість із цих препаратів знищують тільки ті рослини, які проросли, і не в змозі контролювати нову поросль. Тому треба витримати час. поки проросте більша частина бур'янів, що може зашкодити культурній рослині. Також у період, коли необхідно вносити ці препарати, можуть скластися несприятливі погодні умови, коли вносити їх або неможливо (дощова погода), або недоцільно (посуха, холод) внаслідок стресового стану бур'янів. А зволікання з внесенням знов-таки впливає на врожайність культури.

Водночас, ми бачимо які види бур'янів проросли і можемо підібрати оптимальний гербіцид або їх суміш. До того ж. за допомогою страхових гербіцидів можна ефективно боротися з багаторічними бур'янами.

Слід також не забувати, що страхові гербіциди мають обмежене вікно застосування, і не можуть бути використані у фази розвитку культури, щоб не викликати фітотоксичну дію. До того ж, різні препарати діють у певному діапазоні температур. Так, наприклад, Логран починає контролювати пророслі бур'яни при температурі 5°С, а Діален Супер починає діяти з 15°С.

При використанні страхових гербіцидів слід враховувати, що деякі з них (Фюзілад Форте, Ураган Форте) мають у своєму складі сурфактанти, ефективність дії яких залежить від концентрації робочого розчину. Тому при використанні таких препаратів об'єм робочого розчину не повинен перевищувати 200-250 л/га.

Основними правилами при внесенні страхових гербіцидів є такі:

 

  • Вносити препарати слід в обумовлені регламентом строки розвитку культури;
  • Не вносити препарати, коли бур'яни або культура знаходяться в стресовому стані;
  • Притримуватися температурного режиму внесення;
  • Вибирати оптимальні (найбільш уразливі до дії гербіцидів фази розвитку бур'янів);
  • Широко використовувати бакові суміші, оскільки різні гербіциди мають різний спектр ефективно контрольованих бур'янів;
  • Мати на увазі можливу післядію на наступні культури в сівозміні;
  • Враховувати рівень фітотоксичного впливу на культурну рослину.

 

Гербіциди суцільної дії

Ця група препаратів знищує всі рослини, на які потрапляє препарат, у тому числі культурні. їх використовують до сходів культури або при підготовці поля під посів і для десикації посівів перед збиранням врожаю. Вони бувають системної (Ураган Форте) або контактної дії (Реглон Супер). Препарати системної дії ефективно знищують не тільки однорічні, але й багаторічні рослини. Вони діють на підземні стебла або кореневища, не даючи можливості подальшого відростання. Але між обробкою препаратом і механічним обробітком ґрунту повинен пройти певний час, поки препарат «спуститься» з верхньої частини рослини в нижню. Для Ураган Форте цей час досить короткий - 7-10 днів.

Контактні гербіциди діють на ту частину рослини, куди потрапив робочий розчин. І щоб досягти високої ефективності від цих препаратів, треба повністю покрити робочим розчином всю рослину. Тому вибір кількості робочого розчину залежить від типу обприскувачів, вибору форсунок, площі листкової поверхні рослин. Контактні гербіциди найбільш доцільно використовувати для десикації, бо вони зменшують збиральну вологу й значно швидше діють. Також вони необхідні при обробці посівів деяких культур, які є чутливими до парів гліфосатів (буряк, овочі, гречка та деякі інші). Обробка пророслих бур'янів до сходів культури дає змогу рослинам прорости без конкуренції з боку небажаної рослинності.

При виборі норми внесення препарату слід враховувати типи ґрунтів (для ґрунтових гербіцидів), фази розвитку бур'янів, можливий синергізм бакових сумішей, рівень чутливості бур'янів до дії препарату, тип форсунок та інші фактори. Посилити дію препаратів, особливо при використанні в несприятливих умовах, можуть сурфактанти. Але слід враховувати, що деякі препарати уже мають їх у своєму складі. Треба знати видовий склад бур'янів та рівень ефективності проти них того чи іншого препарату. Слід більш широко використовувати бакові суміші або вже готові промислові комплексні препарати.

Обов'язковою є правильна наладка обприскувача, яка повинна забезпечувати рівномірне вне­сення всіма форсунками. Також слід враховувати умови внесення: погодні, фітосанітарні, агро­технічні.

Кошик
Товарів: 0
На суму: 0
Перейти до замовлення